Malzeme karakterizasyonu, ürün geliştirme ve kalite kontrol süreçlerinde katı ve sıvı numunelerin üretici veya standart metotlarına göre analiz ve testleri icra edilebilmektedir. Bu kapsamda malzeme nem tayini, hidroklorik asit tayini, parçacık boyut analizi ve birçok mühendislik ve kontrol testleri belirlenen metotlara göre gerçekleştirebilmektedir.

• KF Su Tayini Testi (Coulometric)
• Viskozite Ölçümü (Kinematik)
• Potansiyometrik Titrasyon Tayini
• Isıl Büzüşme Testi
• Parçacık Boyut Analizi Testi
• Çekme Testi
• Sıvı Yoğunluk Ölçümü
• Sıkıştırılmış Yoğunluk Ölçümü (Tap Density)
• Yüzey Alanı Analizi (BET)

Menü