Lityum İyon Silindirik Pil Üretim Tesisi

ASPİLSAN Enerji, Türkiye’de pil ve batarya teknolojisinde milli bir teknolojinin oluşturulması ve sektöre yön veren bir konuma gelme amacı ile 2017 yılından itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle henüz ülkemizde üretimi yapılmayan Li-iyon silindirik pil hücresi üretimi konusunda öncü olmak, pil hücresi malzemesi geliştirmek, pil tasarımı ve ham maddelerin yerlileştirilmesi konusunda ülke içi bir ekosistem oluşturmak için Lityum İyon Silindirik Pil Üretim Tesisi’ni kurmuştur. Üretilen hücre; Li-NMC/grafit kimyasında, 18650 tipinde, 2900 mAh kapasitede, 3.68V gerilime sahiptir. Tesisin üretim kapasitesi yıllık 220 MWh’dir.

Kayseri Mimarsinan OSB’nde 25.000 metrekare kapalı alana sahip olan tesis, idare binası olan A-Blok, pil ve batarya üretim hatlarının bulunduğunu B-Blok ve 7600 metrekare rezerv alana sahip olan C-Blok olmak üzere üç binadan oluşmaktadır. Rezerv alanın müteakip yatırımlar için kullanılması planlanmıştır. 02 Ekim 2020 tarihinde temeli atılan tesisin Aralık 2021 ayı sonu itibari ile inşaatı tamamlanmıştır.

Makine, ekipman ve yardımcı sistemlerinin kurulum, devreye alma, saha kabul testleri tamamlanmış ve deneme üretimine geçilmiştir. Haziran 2022 ayı içerisinde optimizasyonun gerçekleştirilip seri üretime başlanmıştır.

Menü