Lityum İyon Silindirik Pil Üretim Tesisi

ASPİLSAN Enerji, Türkiye’de pil ve batarya teknolojisinde milli bir teknolojinin oluşturulması ve sektöre yön veren bir konuma gelme amacı ile 2017 yılından itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başlamıştır. Özellikle henüz ülkemizde üretimi yapılmayan Li-iyon pil hücresi üretimi konusunda öncü olmak, pil hücresi malzemesi geliştirmek, pil tasarımı ve hammaddelerin yerlileştirilmesi konusunda ülke içi bir ekosistem oluşturmak için ilk adım olan Türkiye’nin ilk Lityum İyon Silindirik Pil Üretim Tesisi’ni kurma çalışmalarına başlamıştır. Üretilecek hücre; Li-NMC/grafit kimyasında, 18650 tipinde, 2800 mAh kapasitede, 3,6V gerilime sahip olacaktır.

Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 25.000 m2 kapalı alana sahip olan tesis, idare binası olan A-Blok, pil ve batarya üretim hatlarının bulunduğunu B-Blok ve 7600 m2 rezerv alana sahip olan C-Blok olmak üzere üç binadan oluşmaktadır. Rezerv alanın müteakip yatırımlar için kullanılması planlanmıştır. 02 Ekim 2020 tarihinde temeli atılan tesisin Aralık 2021 itibari ile inşaatı tamamlanacaktır. Pil Üretim Tesisi; pil üretim sürecinde çok kritik olan kuru oda sistemi, Türkiye’deki tüm kuru oda alanın toplamından daha fazla alana (2010 m2) sahip olacaktır. Makine, ekipman ve yardımcı sistemlerin üretici tesislerinde Eylül 2021 ayında fabrika kabul testleri başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Makine sistemlerinin kurulumunun Ocak 2022 ayı sonuna kadar tamamlanması, devreye alma ve deneme üretimini müteakip Nisan 2022 ayında optimizasyonun gerçekleştirilip seri üretimin başlatılması planlanmıştır.

Tesis Görüntüleri

Kuru Oda Panel ve Kanal Montajları

Menü