Haberler

ASPİLSAN Enerji SAHA EXPO’DA

Savunma sanayinin devlerini 10-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek olan SAHA EXPO’ya ASPİLSAN Enerji de en yeni ürünleri ile katılıyor.

Birçok ilke imza atılacak olan SAHA EXPO 2021 fuarında, ASPİLSAN Enerji’de fuarda yakıt pilinin lansmanını yapacak.

Ulusal ve uluslararası birçok firmanın yer alacağı ve çeşitli iş birliği imkanlarının oluşacağı SAHA EXPO 2021’e katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirten ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy sözlerine şöyle devam etti: “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji olarak kurulduğumuz tarihten bugüne kadar çalışmalarımızı ülkemizin teknoloji ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak adına yürütüyoruz. Bu şekilde de artan bir ivme ile faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Günümüzde dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir kısmı, çevreye olumsuz etkileri olan fosil yakıtlardan sağlanmaktadır.  Fosil yakıtların kullanımının yol açtığı zararlı gazlar küresel ısınma, iklim değişikliği, hava kirliliği ve sera etkisi gibi çevre sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca fosil yakıt rezervlerinin bir sınırı olup, artan enerji talebi ile birlikte bu rezervler hızla tükenmektedir. Bu yüzden alternatif enerji kaynağı arayışları önem kazanırken, hidrojen de alternatif yakıtlar arasında önemli avantajları ile öne çıkmaktadır.  Hidrojen; amonyak/gübre, petrokimya/rafineri, cam gibi sanayi sektörlerinde, uzay ve savunma sistemlerinde kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde değişik üretim yöntemleri bulunan hidrojenin dünya genelinde sadece %4’ü temiz (yeşil) olarak üretilmektedir. Bu konuda özellikle COVİD-19 pandemi süreciyle beraber birçok ülke “Hidrojen Yol Haritası”nı ve hidrojen stratejilerini açıklamaya başlamıştır. Ekonomileri küresel GSYİH’nın yüzde 70’ini oluşturan 18 ülke, hidrojen enerjisi çözümlerini uygulamak için ayrıntılı stratejiler geliştirmiştir. AB’nin kilometre taşı hedefleri arasında; sanayi ve enerji firmalarının da dahil edilerek karbon salınımının 2030 yılında yüzde 55 seviyesine çekilmesi, 2050 yılında ise sıfır-karbon ekonomiye geçmektir. Bu doğrultuda ülkemizde Paris İklim Anlaşması’nı imzalamıştır.

Bugünün ve Geleceğin Teknolojisinde ASPİLSAN Enerji 

ASPİLSAN Enerji, 2050 yılı karbonsuz iklim hedefleri konusunda taahhüt veren Avrupa’daki firma/üniversite/araştırma enstitülerinin bulunduğu European Clean Hydrogen Alliance’in üyesidir.

Sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için, hidrojen yalnızca bugünkü kullanımları ve elektrik için değil, aynı zamanda endüstride ısı için ve ulaşımda yakıt olarak kullanılacaktır. Hidrojen ekonomisi; hidrojenin üretimi, depolanması, iletimi/dağıtımı ve kullanılması alanlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda; ASPİLSAN Enerji olarak hidrojen ekosistemi içinde; temiz (yeşil) hidrojenin üretimi (elektrolizör) ve tüketimi (yakıt pilleri) konularında İstanbul Ar-Ge Birimimiz ile faaliyet göstermekteyiz.

Ayrıca temiz enerji ile ilgili çalışmalarımız kapsamında 15-17 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 6.Pil Teknolojileri Çalıştayı’nda da dünyadaki teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği çerçevesinde enerji çözümlerini ele alacağız. Etkinliğimizde dışa bağımlılığımızı azaltacak yerli ve milli pil hücresi üzerine bilgilendirici paneller sektörde söz sahibi kurumların önemli temsilcilerini ve önde gelen üniversitelerden akademisyenleri bir araya getirecek. Buradan çıkacak değerli çıktılarla sektör önemli kazanımlar elde ediyor olacak.

Temiz Enerji İçin ASPİLSAN’dan İki Yeni Ürün

ASPİLSAN Enerji İstanbul Ar-Ge Merkezi Müdürü Emre Ata geliştirilen ürünler ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: ”İstanbul Ar-Ge Merkezimizde, yüksek saflıkta (%99,999) hidrojen ve oksijen elde etmenin mümkün olması ve endüstriyel olarak kendini kanıtlamış bir sistem olması nedeniyle PEM tipindeki elektrolizörlerin geliştirilmesini hedefliyoruz.

Farklı ölçeklerde çalışmanın mümkün olduğu bu tip elektrolizörlerin, yerli ve milli olarak üretilmesinde çalışmalar yürüten İstanbul Ar-Ge Merkezimizde bünyesinde bu elektrolizör sistemlerin kalbi olarak nitelendirilen membran elektrot takımı (MET/MEA) üretilebilmektedir. Buna ek olarak, hem anot hem katot katmanlarında kullanılan katalizörler sentezlenmekte, elektrolizör katmanlarının (plaka, levha, dizin) tasarımı da birim içinde yerli olarak yapılmaktadır. 500 W ile 10 kW güç aralığındaki elektrolizör geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. İstanbul Ar-Ge Merkezi’ndeki PEM tipi elektrolizör çalışmalarına ek olarak; Alkali ve Anyon Değişken Membran (AEM) Elektrolizörler üzerine de Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir.

Yeşil hidrojen ekosisteminin tüketim bölümünde ise, yakıt pilleri bulunmaktadır. Geleneksel enerji üretim sistemleri, yakıt içindeki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için birçok ara işleme ihtiyaç duyar ve her işlem sonucunda verimlilikleri düşer. Yakıt pillerini geleneksel pillerden ayıran en belirgin özellik, şarj edilmelerine gerek olmadan, yakıt beslenmeye devam edildiği sürece sürekli olarak enerji üretebilmeleridir. İHA, forklift, otomobil, kamyon, otobüs gibi araçlar ile yerleşik, taşınabilir, dağıtık ve acil durum güç üretim sistemleri/prototipleri mevcuttur.

Yakıt pilli kara araçları sivil alanın yanında yüksek enerji yoğunluğu, düşük ısıl ize sahip olması, uzun menzil, hızlı dolum ve neredeyse tamamen sessiz çalışması gibi özellikleriyle savunma sektöründe de oldukça çekici hale gelmektedir. Yakıt pilli araçlar sadece kara araçlarında değil hava (İHA-SİHA) ve deniz araçlarında (denizaltı) görev süresini uzatmak için çok elverişli sistemlerdir.

ASPİLSAN Enerji İstanbul Ar-Ge Merkezimizde, PEM tipi yakıt pili geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. 50 watt ile 100 kW seviyelerinde yakıt pili tasarımları yapılabilmektedir. İstanbul Ar-Ge Merkezimizde PEM tipi yakıt pili çalışmalarına ek olarak; Doğrudan Metanol Yakıt Pili (DMFC), Doğrudan Etanol Yakıt Pili (DEFC) ve Katı Oksit Yakıt Pili (SOFC) tipindeki yakıt pilleri üzerine de Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

Lansmanını yaptığımız her iki ürün sayesinde, ASPİLSAN Enerji’nin İstanbul Ar-Ge Merkezi öncelikle kendi içinde bir hidrojen ekosistemi demosu oluşturmuş olup, ülkemizdeki yeşil hidrojen dönüşümüne çözümler sunabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.”

İLGİLİ İÇERİKLER

Menü