KURUMSAL

Çevre Politikamız

Çevrenin korunmasının küresel toplum için önemli bir konu olduğunun bilinci ile tüm iş faaliyetlerini çevresel etkileri en aza indirecek, doğal kaynakları koruyacak ve çevrenin etkin yönetimini sağlayacak şekilde yürütmektir.

ASPİLSAN Enerji olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

  • Çevre unsurları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri  kullanıp  hammadde  kullanımını  azaltmak  ve  doğal kaynakların korunması sağlamak.
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
  • Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak.
  • Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını  azaltarak  geri  dönüşüm  ve  yeniden  değerlendirme  alternatiflerini değerlendirmek.
  • Oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır

 

ASPİLSAN Enerji çalışanları olarak bizler, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında; çevre ve doğaya saygılı olmayı, işimizi  sürekli  geliştirmeyi, iyileştirmeyi, müşteri  taleplerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

Menü