Akademik Çalışmalar

Yüksek Üretim Esnekliğindeki Fabrikada Atölye Tipi Üretimden Hücresel Üretime

YÜKSEK ÜRETİM ESNEKLİĞİ OLAN BİR FABRİKADA ATÖLYE TİPİ

ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: BİR SİMÜLASYON MODELİ

Koray KILINÇ

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2018

Danışman: Prof. Dr. Banu SOYLU

ÖZET

Atölye tipi imalat, ürün çeşitliliğinin yüksek, üretim miktarlarının ise az olduğu tesislerde sağladığı esneklik sebebi ile sıkça tercih edilen bir imalat sistemidir. Bu çalışmada atölye tipi imalat sistemi ile üretim yapan bir batarya üretim tesisi ele alınmıştır. Son yıllarda belirli ürünlere olan talebin artması ile yüksek adetlerde üretim yapma ihtiyacı duyan fabrikada üretim hızı ve verimliliği en az esneklik kadar önem arz etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda belirli bir ürün grubunun daha kısa sürede üretilebilmesine imkan sağlayacak şekilde hücresel ve akış tipi imalat sistemlerini kapsayan bir hibrid imalat sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk kısmında ele alınan üretim sisteminde yer alan temel iş istasyonlarının planlanan üretim hattındaki sıralamasını belirlemek adına bazı temel tesis planlama teknikleri kullanılmıştır. Yeni üretim hattının tasarlanmasında elde edilen bu istasyon sıralamasından faydalanılmıştır. Mevcut sistem ve tasarlanan yeni üretim hattı Arena programı kullanılarak sanallaştırılmıştır. Simülasyon modellerinden elde edilen verilerle bekleme, taşıma, yetersiz insan ve makine kaynağı gibi etmenlerin sebep olduğu darboğazlar belirlenmiştir. Belirlenen sorunların çözümüne yönelik iyileştirme önerileri farklı senaryolarla modellenmiş ve kümülatif bir iyileştirme eğilimi sağlanmıştır. Çalışma sonunda yapılan iyileştirme faaliyetlerinin ele alınan tesise ve benzer imalat sistemlerine sahip olan diğer işletmelere sağlayacağı faydalar değerlendirilmiştir.

Hiçbir sonuç bulunamadı.

İLGİLİ İÇERİKLER

Menü