KURUMSAL

Emniyet Politikamız

Tüm paydaşlarımız için güvenilir bir kurum olarak iş faaliyetlerimizde oluşabilecek emniyet risklerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulabilmesi için, stratejilerimizi, yönetim sistemlerimizi ve süreçlerimizi geliştirerek iyileştirerek emniyet performansımızı en üst seviyeye ulaştırmak ve bu bağlamda ulusal ve uluslararası standart gereksinimlerini karşılamaktır.

 

  • Emniyet uygulamalarının etkili yönetimini ve emniyetin iş faaliyetlerimizde öncelikli unsur olmasını
  • Ürün ve hizmetlerimizi daima emniyet açısından kabul edilebilir bir seviyede sağlamayı
  • Emniyet yönetimi için gerekli kaynakları planlamayı ve sağlamayı
  • Emniyet uygulamalarına yönelik tüm ulusal ve uluslararası standartlar, mevzuatlar ve yönetmeliklerle belirlenen kural ve gerekliliklere uygun iş faaliyetleri gerçekleştirmeyi
  • Tüm iş süreçlerimizi kurgularken, oluşturduğumuz prosedürlerin ve tahsis edilecek kaynakların en üst seviyede emniyet hedeflerini karşılamasını
  • Emniyet uygulamalarının yönetimi etkinliği ve sürdürülebilirliği için yönetim olarak adil, şeffaf ve pozitif iş atmosferi kültürünün oluşturulması
  • Emniyet bilincini oluşturmak ve sürdürmek için ihtiyaç duyulan eğitimlerin çalışanlara verilmesini ve emniyet politikamızın organizasyonumuzun her kademesine iletilmesini
  • Hata tespit etme, tanımlama, önleme ve risk yönetimini baz alan yaklaşımlar ile emniyet konusundaki riskleri minimize etmeyi
  • Aspilsan çalışanları olarak her türlü faaliyetlerimizde emniyete yönelik önlemleri almak ve uyulmasını sağlamak öncelikli sorumluluğumuzdur.

 

Bu hedef doğrultusunda yukarıda bulunan emniyet ilkelerini beyan ve taahhüt ederiz.

Menü